Edukacija 23.09.2020.
Tjedan sustavne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu s djecom sa TUR-om

Edukacija 24.09.2020.
Tjedan sustavne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu s djecom sa TUR-om

Edukacija 25.09.2020.
Tjedan sustavne podrške odgojno-obrazovnim djelatnicima u radu s djecom sa TUR-om