Udruga „Plavi cvijet“ je dobrovoljna i neprofitna Udruga roditelja i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra te članova njihovih obitelji, skrbnika kao i ostalih zainteresiranih građana koji svojim radom i znanjem žele pomoći unapređivanju kvalitete života osobama iz šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja.  Sjedište Udruge je u Slavonskom Brodu.

Ciljevi udruge su:

  • Podrška, pomoć i senzibilizacija prema djeci i osobama s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih  poremećaja te njihovim obiteljima;
  • Promoviranje i zagovaranje načela jednakih mogućnosti i nediskriminacije u društvu;
  • Organiziranje i provođenje edukacijsko – rehabilitacijskih, sportskih, kulturnih, socijalizacijskih  programa prilagođenih djeci i osobama s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih  poremećaja s ciljem njihovog kvalitetnijeg uključivanja u redovne programe;
  • Organiziranje provođenja programa rada koji podrazumijeva rano intervencijske pristupe, kao i pristupe i rad sa djecom i osobama osnovnoškolske, srednjoškolske i rane odrasle dobi;
  • Osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi i socijalizaciji u vrtićkoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj i odrasloj dobi;
  • Informiranje šire javnosti o problemima i specifičnostima djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja;
  • Integracija i inkluzija djece s poteškoćama šireg autističnog spektra  u redovne odgojno-obrazovne ustanove u skladu s njihovim mogućnostima te osiguranje kvalitetnije integracije i inkluzije osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja u društvo;
  • Suradnja s fizičkim i pravnim osobama koje bi stručnim znanjem i doprinosom mogle utjecati na poboljšanje kvalitete života djece i osoba s poteškoćama šireg autističnog spektra i srodnih razvojnih poremećaja te njihovih obitelji
  • Volonterstvo.